Bun venit!

Editura „Caiete Silvane” editează şi difuzează reviste, cărţi, precum şi alte publicaţii privind activitatea culturală a Centrului, pentru îndeplinirea obiectivelor instituţiei; răspunde de asigurarea bazei materiale necesară editării şi difuzării publicaţiilor editate; răspunde de elaborarea şi derularea unor proiecte de editare şi difuzare a materialelor şi lucrărilor de specialitate realizate la nivelul centrului, în format print, audio şi on-line; organizează şi/sau participă la activităţi de documentare, expoziţii şi elaborează monografii şi lucrări de promovare a activităţii Centrului; desfăşoară alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *