Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj este o instituţie de cultură dinamică şi are misiunea de a iniţia programe şi proiecte de educaţie permanentă prin care să asigure o largă ofertă culturală, să conserve şi să valorifice valorile morale şi artistice ale comunităţii locale şi ale patrimoniului naţional, de a organiza şi desfăşura activităţi cultural artistice, urmărind prin aceste activităţi dezvoltarea socio-culturală şi economică a judeţului.

Editura „Caiete Silvane”, editează şi difuzează reviste, cărţi, precum şi alte publicaţii privind activitatea culturală a Centrului, pentru îndeplinirea obiectivelor instituţiei; răspunde de asigurarea bazei materiale necesară editării şi difuzării publicaţiilor editate; răspunde de elaborarea şi derularea unor proiecte de editare şi difuzare a materialelor şi lucrărilor de specialitate realizate la nivelul centrului, în format print, audio şi on-line; organizează şi/sau participă la activităţi de documentare, expoziţii şi elaborează monografii şi lucrări de promovare a activităţii Centrului; desfăşoară alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei.

  • Zalău, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 12, jud. Sălaj
  • Tel/Fax: 0260 612 870; Mobil: 0742-217682
  • E-mail: contact@edituracaietesilvane.ro